Onze doelstellingen

  • het ondersteunen van initiatieven tot een breed, internationaal, onafhankelijk, forensisch/wetenschappelijk onderzoek naar de toedracht van de aanslagen in de VS op 11 september 2001
  • het ondersteunen van initiatieven tot een juridisch onderzoek die strafrechtelijke vervolging van de werkelijke daders mogelijk maakt
  • het ondersteunen van initiatieven tot het verzamelen van gegevens met betrekking tot de gevolgen die de aanslagen hebben gehad op de mensheid
  • het verspreiden van de bevindingen van deze onderzoeken
  • het organiseren van activiteiten om bovenstaande doelen te bereiken
  • het bevorderen van samenwerking met soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland
  • het in debat gaan met personen en instanties die een objectieve, wetenschappelijke beeldvorming betreffende de toedracht van de aanslagen belemmeren
  • benaderen van alle vormen van publieke media om daarin toelichting te geven op de doelstellingen en motieven van de stichting
  • het stimuleren van bewustwording bij de jeugd over de toedracht en de gevolgen van 9/11
  • het werven van fondsen om bovenstaande initiatieven te faciliteren

En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Onderzoek, doe mee en/of doneer!