Stichting 11 September

Stichting 11 September

Welkom op onze website. Wij verzamelen hier actuele informatie over de feiten rondom 11 september 2001 die de reguliere media niet vermelden en proberen wij antwoord te geven op de belangrijke vragen die zij niet stellen.

Zonder dat we het beseffen beïnvloedt 9/11 hier in het Westen nog steeds, al dan niet op de achtergrond, ons dagelijks bestaan. In Zuid-West Azië is die invloed concreter en laten tot op de dag van vandaag onschuldige burgers het leven in de oneindige Oorlog tegen Terreur.

‘De vijand’ zit ‘daar’ en moet op haar eigen grondgebied met alle geweld bestreden worden. Maar ‘de vijand’ is ook ‘hier’, dus dienen wij onze burgerlijke vrijheden en onze privacy op te geven om mogelijke daders van aanslagen preventief te kunnen bestrijden. Het einde aan deze strijd is nog niet in zicht.

Vanaf de allereerste dag propageren onze overheid en de media onveranderlijk het complot dat Osama bin Laden heeft beraamd om met 19 kapers in het hart van de Westerse beschaving deze terreurdaad te begaan. ‘Omwille van onze vrijheden’. Iedereen kent de beelden, de feiten staan vast en degene die daaraan twijfelt is gek en/of krijgt het etiket ‘complotdenker’ met het doel alle discussie hierover in de kiem te smoren.

Maar op welke feiten is de officiële complottheorie nu eigenlijk gebaseerd? Zijn ze wel zo vaststaand?  En vormen ze bij elkaar werkelijk het sluitende bewijs voor die theorie? Kennen we eigenlijk wel alle feiten? Zo niet, is het militaire geweld dan wel te rechtvaardigen? Of gaat dat misschien om iets heel anders?

Al na een kort onderzoek binnen alternatieve bronnen blijkt al snel dat deze vragen terecht worden gesteld. Het zijn vooral de ándere feiten over 9/11, de feiten die in de media steevast onvermeld blijven, die reden geven het officiële verhaal ernstig te betwijfelen. Hoe ongemakkelijk dat ook voelt. Toch zal alleen de waarheid een eind kunnen maken aan het conflict dat ons nu al decennia in de greep houdt.

Daarom stelt de Stichting 11 September zich tot doel om de andere informatie over 9/11 zo zichtbaar mogelijk te maken voor iedereen die er meer over wil weten.

Succes met uw onderzoek!

Het bestuur van de Stichting 11 September

Download folder